dijous, 9 de novembre de 2017

GOOGLE MAPS

     Durant aquest tema hem treballat els mapes físics, els mapes polític i els mapes temàtics. Ara ens iniciarem en la utilització dels mapes digitals.
     Utilitzarem l'aplicació de mapes de google, després d'unes quantes pràctiques serem capaços de fer aquestes dues tasques:

     A) Escriu al teu quadern la ruta que seguiràs per anar a peu des de l'escola fins al Mercadona (escriure la ruta significa en aquest cas els noms dels carrers per on passaràs).

     B) Comprova utilitzant les eines de l'aplicació si la ruta que has triat és la més curta. Escriu la resposta al teu quadern.

     C) Contesta: La ruta recomanada per arribar-hi a peu coincideix amb la recomanada per anar-hi amb bicicleta? Si no coincideix escriu una diferència, si coincideix calcula la diferència de temps que hi ha anant-hi en bicicleta respecte a anar-hi a peu.

divendres, 3 de novembre de 2017

DIVISIONS PER 3 XIFRESAtenció famílies! Aquest tema 3 de matemàtiques farem moltes divisions! Convé que tothom sàpiga dividir al final del tema per 2 i 3 xifres. Començau a practicar a casa :)

divendres, 27 d’octubre de 2017

FITXA DE LECTURA

Treball de la lectura dels llibres

El treball ha de tenir els següents apartats:

PORTADA (la decoració és lliure i opcional)
Títol del llibre.
Autor o autora del llibre.
Autor o autora del treball.

RESUM
DESCRIPCIÓ DELS PERSONATGES PRINCIPALS
VOCABULARI NOU

OPINIÓ PERSONAL

dilluns, 23 d’octubre de 2017